Het Vlaams Logiesdecreet?

Het nieuwe Vlaamse Logiesdecreet trad in werking op 1 april 2017. Het vereenvoudigt de administratieve regels voor wie toeristen tegen betaling laat overnachten. Door het Vlaamse Logiesdecreet gelden voor alle logies dezelfde basisnormen op vlak van brandveiligheid, verzekering en hygiëne, aangevuld met specifieke uitbatingsnormen per type logies. Elk logies moet verplicht aangemeld worden en u kunt uw logies vrijwillig laten erkennen door Toerisme Vlaanderen.

Zeven basisvoorwaarden van het Vlaams Logiesdecreet

Aan het Vlaamse Logiesdecreet zijn zeven basisvoorwaarden verbonden inzake brandveiligheid en kwaliteit:

  1. U beschikt over een brandveiligheidsattest dat bewijst dat uw logies voldoet aan specifieke brandveiligheidsnormen.
  2. Uw logies is netjes en goed onderhouden.
  3. U heeft een verzekering voor brand en burgerlijke aansprakelijkheid voor uw logies én de uitbating.
  4. U bent als uitbater niet veroordeeld voor misdrijven.
  5. U biedt uw logies minstens voor één overnachting aan (niet per uur).
  6. U bent in het bezit van een eigendomsbewijs of een huurovereenkomst waardoor u toelating heeft om het logies uit te baten.
  7. De informatie die u geeft aan bezoekers over uw logies is waarheidsgetrouw.

Brandveiligheid voor Vlaamse logies

Brandveiligheid is een essentiële voorwaarde waaraan elk logies in Vlaanderen moet voldoen. U kunt pas een vakantiewoning of -appartement verhuren aan toeristen als u in het bezit bent van een brandveiligheidsattest. Het maakt niet uit of uw logies aangemeld en/of erkend is. De stappen die u moet volgen om een brandveiligheidsattest te bekomen, inclusief alle administratie en keuringen, kunnen tijdrovend zijn. De opvolgingssite CertiLogies neemt u dit werk uit handen. Wij plannen en coördineren alle werkzaamheden. Zo zorgt CertiLogies ervoor dat uw logies beantwoordt aan de normen van het nieuwe Vlaamse Logiesdecreet!